Obchodné podmienky

 1. Obchodné podmienky

  Tieto obchodné podmienky sú určené pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu JORVIK a stanovujú zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou JORVIK RETAIL s.r.o. ktorá e-shop prevádzkuje (ďalej len „predávajúci“).

  Všetky uvádzané ceny sú vrátene 20% DPH.

 

 1. Objednávka

  Kupujúci objednáva výrobky v e-shope, prípadne e-mailom. Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží „Potvrdenie o prijatí objednávky“ e-mailom. Od tej chvíle pre obidve strany platia práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

  Následne predávajúci pošle zákazníkovi informatívny e-mail, ktorý obsahuje predpokladaný termín dodania, cenu tovaru a cenu dopravy. V deň expedície tovaru je zákazníkovi opäť zaslaný informatívny mail o expedícii tovaru z nášho skladu. Zásielka je doručená do 24 hodín od momentu prebrania balíka zásielkovou službou.

  Ku každej zásielke prikladáme faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe a zároveň pre prípad reklamácie celá dokumentácia k tovaru je súčasťou balenia objednaného tovaru.

  Objednávky nad 200 EUR s DPH sú telefonicky overované z dôvodu, aby nedošlo ku chybe pri objednávanom množstve.

        3. Storno objednávky


            a) Zo strany kupujúceho
               Objednávku môžete stornovať do momentu Potvrdenia objednávky predávajúcim. Po tomto termíne iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

            b) Zo strany predávajúceho
                Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

                - Objednaný tovar bol vypredaný a nie je možné ho znova zabezpečiť.

                - Objednávku nebolo možné overiť v prípade, že bola nad 200 EUR s DPH (chybne zadané telefónne, číslo opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na maily ...)
 
                - Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena.

                Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe

      

       4. Dodacie podmienky


            Kupujúci vlastným výberom určuje spôsob doručenia. Dodávka sa realizuje nasledujúcimi možnosťami:

                • osobný odber
                • zásielkovou službou (tovar je doručený do 24 hodín od expedície z nášho skladu)

 Dodacie lehoty sú upresnené v informatívnom e-maili podľa dostupnosti tovaru na sklade. Ak máme tovar skladom, tovar je ihneď expedovaný. Ak nemáme tovar   skladom, avšak je skladom u dodávateľa, tovar expedujeme do 10 dní, inak podľa dostupnosti tovaru u dodávateľa (dátum je však informatívny).

Prepravné náklady závisia od výšky objednávky, a to nasledovne: Pri objednávke do 40 EUR s DPH sú prepravné náklady po SR 4 EUR s DPH.
Pri objednávke nad 40 EUR s DPH je dodanie po SR zdarma.

Tovar, ktorý nebude uhradený v hotovosti na predajni alebo dobierkou, bude vyexpedovaný až po nabehnutí úhrady na účet predávajúceho.

       

         5. Platobné podmienky

            Platba za tovar je možná uhradiť v EUR jedným z nasledujúcich spôsobov

• hotovosťou (pri osobnom odbere v predajni) – bez poplatku
• dobierkou (pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru) – poplatok 1,6 eura
• predfaktúrou – prevodom na účet - bez poplatku

       

        6. Záruka, reklamácie a odstúpenie

Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Kupujúci má nárok neprebrať tovar v prípade, ak je neúplný alebo viditeľne poškodený prepravou. V tom prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na našu adresu uvedenú v kontaktoch, kuriérom alebo osobne. Tovar musí byť s priloženým dokladom o kúpe (alebo jeho kópiou) a s popisom chyby, a ako sa chyba prejavuje. Tovar musí byť zaslaný (doručený) so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný.

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o uplatnení reklamácie bezodkladne najneskôr však s vyjadrením o výsledku reklamačného konania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby zavinené spotrebiteľom v dôsledku používania v rozpore s návodom na použitie a ani na škody spôsobené vyššou mocou.

Spotrebiteľ má v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Je potrebné, aby spotrebiteľ písomné odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote doručil osobne do sídla spoločnosti alebo toto odstúpenie najneskôr v posledný deň lehoty podal na poštovú prepravu. V odstúpení je potrebné uviesť identifikačné údaje spotrebiteľa, identifikačné údaje predávajúceho, číslo faktúry a tovar, ktorý nám vraciate. Kupujúci alebo predávajúci si týmto vrátia všetky plnenia, ktoré si navzájom poskytli. Predávajúci vráti spotrebiteľovi peňažné plnenie do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odporúčame Vám, aby ste nám tovar posielali doporučene. Tovar prosím nezasielajte na dobierku, takýto tovar neprevezmeme.

      

        7. Ochrana osobných údajov

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany Jorvik Retail s.r.o. sa použijú tieto Informácie o spracovaní osobných údajov.

       

       8. Záverečné ustanovenie

Zákazník súhlasí s používaním elektronickej komunikácie a vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 25.05.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Reklamácie

 1. Záručná doba

  • začína plynúť v momente prevzatia tovaru kupujúcim.
  • na tovar zakúpený v internetovom obchode jorvik.sk je 24-mesačná, ak nie je uvedené inak.
  • sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie. Ak predajca reklamáciu vybaví výmenou tovaru, začína plynúť nová záručná doba.
  • sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej závade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.
  • ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, tak naň nie je záruka poskytnutá.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky ako aj pri neodbornej manipulácii s tovarom, prípadne pôsobením vonkajších udalostí, ktoré nemajú svoj pôvod v konaní účastníkov zmluvy a ich vznik nemohli nijako ovplyvniť.

         2. Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má v súlade s ustanovením §12 zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V našom e-shope je táto doba zvýšená na 30 kalendárnych dní. Je potrebné, aby spotrebiteľ písomné odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote doručil osobne do sídla spoločnosti JORVIK RETAIL s.r.o., Bratislavská 1184, 93001 Šamorín alebo toto odstúpenie najneskôr v posledný deň lehoty podal na poštovnú prepravu. V odstúpení je potrebné uviesť identifikačné údaje spotrebiteľa, identifikačné údaje predávajúceho, číslo faktúry a tovar, ktorý vraciate.

Kupujúci a predávajúci si týmto vrátia všetky plnenia, ktoré si navzájom poskytli.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi peňažné plnenie do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Odporúčame vám, aby ste nám tovar posielali doporučene, ale nie na dobierku. Takýto tovar neprevezmeme.

Tlačivo na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnúť tu https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdftu

        

         3. Ako postupovať pri reklamácii

              Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obal, v ktorom je tovar zabalený (či nie je poškodený) a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou - protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V opačnom prípade sa má za to, že kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom stave. Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Kupujúci má nárok neprebrať tovar, ak je viditeľne poškodený prepravou. V tom prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru.

Informáciu o tom, že zásielka je neúplná alebo poškodená, je nutné oznámiť e-mailom na jorvik@jorvik.sk alebo telefonicky na tel.č.+421918820890. Následne protokol o zistených chybách bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia zásielky uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

            Lehota na vybavenie reklamácie

Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

            Zaslanie reklamovaného tovaru

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu, a preto je potrebné postupovať nasledovne. Kupujúci

• zabalí tovar so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez znečistení a do vhodného obalu, ktorý ho dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru.
• reklamovaný tovar zašle na adresu Jorvik retail sro, Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín na vlastné náklady alebo ho môže vrátiť aj osobne na predajni na tej istej adrese. Tovar neposielajte dobierkou!
• k reklamovanému tovaru priloží doklad o kúpe a popis závady, chyby a ako sa chyba prejavuje. Rozhodujúci dátum na plynutie lehoty reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o uplatnení reklamácie bezodkladne, najneskôr však s vyjadrením o výsledku reklamačného konania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby zavinené spotrebiteľom v dôsledku používania v rozpore s návodom na použitie a ani na škody spôsobené vyššou mocou.

 

        4. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@jorvik.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Tieto nákupné podmienky sú platné od 25.05.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.